Bạn đang ở đây

Ryan Harker - Dạy học là niềm vui của tôi

0 Like
3450 Xem
Kinh nghiệm:

Quốc tịch: Anh

Có king nghiêm giảng dạy tại nhiều trung tâm ngoại ngữ trong nước. Hiện tại đang giảng dạy tại các trường THPT trên đia bàn thành phố Hà Nội, THPT Cầu Giấy, THPT Kim Liên, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Thăng Long...