Bạn đang ở đây

Cụm từ và từ vựng hữu ích trong tiếng anh thuyết trình

Số trang: 
1
Ngôn ngữ: 
Giới thiệu:

Những cụm từ và từ vựng rất hữu dụng cho các bạn trong việc thuyết trình một vấn đề bằng tiếng anh, ngoài ra tài liệu còn cung cấp cách thức giúp các bạn xây dựng một bài thuyết trình với kết cấu, bố cục chặt chẽ, hoàn chỉnh 

2,827 Xem | 17 the download | 0 people like | 0 Bài bình luận | Ngày đăng: 27/09/2013