You are here

 Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh căn bản

3,212 View
1 people like
39 the download
Post date: 20/12/2013

Câu điều kiện: Tìm hiểu chi tiết về lý thuyết, cấu trúc và cách sử dụng của 3 loại câu điều kiện ( Loại 1, loại 2 & loại 3) Bài tập thực hành về câu điều kiện trong tiếng anh được cập nhật mới nhất hôm nay

 

 

2,925 View
0 people like
8 the download
Post date: 04/12/2013

84 cấu trúc trong tiếng anh cơ bản thông dụng

3,998 View
0 people like
44 the download
Post date: 04/11/2013
3,326 View
0 people like
26 the download
Post date: 08/10/2013
3,038 View
0 people like
3 the download
Post date: 16/09/2013

Phrasal Verb - Những cụm động từ hay gặp trong các bài thi

3,693 View
2 people like
70 the download
Post date: 26/07/2013

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất của Oxfor

4,136 View
0 people like
40 the download
Post date: 26/07/2013