You are here

 Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh căn bản

2,984 View
1 people like
37 the download
Post date: 20/12/2013

Câu điều kiện: Tìm hiểu chi tiết về lý thuyết, cấu trúc và cách sử dụng của 3 loại câu điều kiện ( Loại 1, loại 2 & loại 3) Bài tập thực hành về câu điều kiện trong tiếng anh được cập nhật mới nhất hôm nay

 

 

2,682 View
0 people like
8 the download
Post date: 04/12/2013

84 cấu trúc trong tiếng anh cơ bản thông dụng

3,774 View
0 people like
42 the download
Post date: 04/11/2013
3,079 View
0 people like
25 the download
Post date: 08/10/2013
2,842 View
0 people like
3 the download
Post date: 16/09/2013

Phrasal Verb - Những cụm động từ hay gặp trong các bài thi

3,457 View
2 people like
69 the download
Post date: 26/07/2013

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất của Oxfor

3,833 View
0 people like
38 the download
Post date: 26/07/2013