You are here

 Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh căn bản

3,063 View
1 people like
38 the download
Post date: 20/12/2013

Câu điều kiện: Tìm hiểu chi tiết về lý thuyết, cấu trúc và cách sử dụng của 3 loại câu điều kiện ( Loại 1, loại 2 & loại 3) Bài tập thực hành về câu điều kiện trong tiếng anh được cập nhật mới nhất hôm nay

 

 

2,779 View
0 people like
8 the download
Post date: 04/12/2013
2,551 View
0 people like
14 the download
Post date: 02/12/2013

84 cấu trúc trong tiếng anh cơ bản thông dụng

3,831 View
0 people like
43 the download
Post date: 04/11/2013
3,141 View
0 people like
26 the download
Post date: 08/10/2013

tài liệu hướng dẫn chi tiết, giúp các bạn chuẩn bị tốt trước kỳ thi IELTS

2,655 View
0 people like
9 the download
Post date: 07/10/2013

Những cụm từ và từ vựng rất hữu dụng cho các bạn trong việc thuyết trình một vấn đề bằng tiếng anh, ngoài ra tài liệu còn cung cấp cách thức giúp các bạn xây dựng một bài thuyết trình với kết cấu, bố cục chặt chẽ, hoàn chỉnh 

2,697 View
0 people like
17 the download
Post date: 27/09/2013
2,904 View
0 people like
3 the download
Post date: 16/09/2013

Phrasal Verb - Những cụm động từ hay gặp trong các bài thi

3,514 View
2 people like
70 the download
Post date: 26/07/2013

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất của Oxfor

3,911 View
0 people like
39 the download
Post date: 26/07/2013