You are here

 Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh căn bản

2,951 View
1 people like
37 the download
Post date: 20/12/2013

Câu điều kiện: Tìm hiểu chi tiết về lý thuyết, cấu trúc và cách sử dụng của 3 loại câu điều kiện ( Loại 1, loại 2 & loại 3) Bài tập thực hành về câu điều kiện trong tiếng anh được cập nhật mới nhất hôm nay

 

 

2,640 View
0 people like
8 the download
Post date: 04/12/2013
2,454 View
0 people like
13 the download
Post date: 02/12/2013

84 cấu trúc trong tiếng anh cơ bản thông dụng

3,749 View
0 people like
42 the download
Post date: 04/11/2013
3,042 View
0 people like
25 the download
Post date: 08/10/2013

tài liệu hướng dẫn chi tiết, giúp các bạn chuẩn bị tốt trước kỳ thi IELTS

2,558 View
0 people like
8 the download
Post date: 07/10/2013

Những cụm từ và từ vựng rất hữu dụng cho các bạn trong việc thuyết trình một vấn đề bằng tiếng anh, ngoài ra tài liệu còn cung cấp cách thức giúp các bạn xây dựng một bài thuyết trình với kết cấu, bố cục chặt chẽ, hoàn chỉnh 

2,603 View
0 people like
16 the download
Post date: 27/09/2013
2,814 View
0 people like
3 the download
Post date: 16/09/2013

Phrasal Verb - Những cụm động từ hay gặp trong các bài thi

3,431 View
2 people like
69 the download
Post date: 26/07/2013

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất của Oxfor

3,788 View
0 people like
38 the download
Post date: 26/07/2013