You are here

 Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh căn bản

3,159 View
1 people like
39 the download
Post date: 20/12/2013

Câu điều kiện: Tìm hiểu chi tiết về lý thuyết, cấu trúc và cách sử dụng của 3 loại câu điều kiện ( Loại 1, loại 2 & loại 3) Bài tập thực hành về câu điều kiện trong tiếng anh được cập nhật mới nhất hôm nay

 

 

2,892 View
0 people like
8 the download
Post date: 04/12/2013
2,698 View
0 people like
14 the download
Post date: 02/12/2013

84 cấu trúc trong tiếng anh cơ bản thông dụng

3,949 View
0 people like
44 the download
Post date: 04/11/2013
3,271 View
0 people like
26 the download
Post date: 08/10/2013

tài liệu hướng dẫn chi tiết, giúp các bạn chuẩn bị tốt trước kỳ thi IELTS

2,777 View
0 people like
9 the download
Post date: 07/10/2013

Những cụm từ và từ vựng rất hữu dụng cho các bạn trong việc thuyết trình một vấn đề bằng tiếng anh, ngoài ra tài liệu còn cung cấp cách thức giúp các bạn xây dựng một bài thuyết trình với kết cấu, bố cục chặt chẽ, hoàn chỉnh 

2,824 View
0 people like
17 the download
Post date: 27/09/2013
2,989 View
0 people like
3 the download
Post date: 16/09/2013

Phrasal Verb - Những cụm động từ hay gặp trong các bài thi

3,658 View
2 people like
70 the download
Post date: 26/07/2013

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất của Oxfor

4,082 View
0 people like
40 the download
Post date: 26/07/2013