Bạn đang ở đây

Trang

Một bài thuyết trình bao giờ cũng có ba phần: phần chào hỏi – giới thiệu, phần nội dung chính và phần tóm tắt – kết luận. Mỗi phần lại có những cấu trúc và từ vựng riêng, bạn nên..
Một phương pháp học giúp bạn rút ngắn được thời gian. Ngày nay trên khắp thế giới, hơn 8 triệu người vẫn tiếp tục dùng phương pháp “hiệu quả nhất” để học một hoặc vài ngoại ngữ. Cách học gì mà..
Bạn có bao giờ tự hỏi hạnh phúc là gì chưa? Có ai định nghĩa được hạnh phúc… Có thể bạn sẽ cho rằng hạnh phúc là khi mình thành công, khi mình gặp may mắn hay đạt được một..
Mọi người đều có rất nhiều ước muốn, nhưng không phải ai cũng tin rằng các ước muốn đó có thể đạt được.  Niềm tin là yếu tố quyết định phương hướng đặt mục tiêu của con người trong cuộc sống...
Cuộc sống thật công bằng vì nó luôn cho chúng ta nhiều sự lựa chọn: Hạnh phúc hoặc đau khổ, vui hoặc buồn, cười hoặc khóc, cho hoặc nhận, theo đuổi hoặc từ bỏ, tin tưởng hoặc nghi ngờ, phải..

Trang

Bảng thăm dò

Bạn quan tâm đến khóa học tiếng Anh nào nhất?